سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

مهدی سیف – دکترای کشتی سازی، معاونت ساخت شناورهای بزرگ (شرکت مجتمع کشتی سازی و صنا
کاوه سرمست – دکترای اقتصاد – معاونت ساخت شناورهای بزرگ (شرکت مجتمع کشتی سازی و صنایع ف

چکیده:

این مقاله با هدفتعیین وضعیت مطلوب برای کشتی سازی و عوامل افزایش رقابت پذیری، نگاهی جدی به بازار بین المللی کشتی سازی می اندازد. ابتدا تاریخچه کشتی سازی و شرایط ظهور و فعالیت بازیگران اصلی کشتی سازی در جهان شناسایی می شود. پس به ذکر مختصر لیکن جامعی از سمت و سوی آتی بازارگفتگو شده است. در این میان تمرکز ویژه ای بر و قطب بزرگ گشتی سازی جهان یعنی اروپا و خاور دور معطوف گردیده است.
عوامل رقابت پذیری در بازار با تاکید بر این دو قطب به دقت بررسی و روشن می شود به دیگر سخن عواملی را که باعث شده است این دو قطب با هم به رقابت بپردازند. دقیقا موشکافی شده استاز میان آن عوامل رقابت پذیری مشخص شده اند. سپس در نهایت بطور اجمالی به وضعیت و جایگاه کشتی سازی درایران پرداخته شده و صنعت کشتی سازی بعنوان بخشی از یک اقتصاد جامع با منافع صنایی دریایی گره خورده و در زمینه چگونگی ایجاد رقابت پذیری در صنعت کشتی سازی ایران بحث شده است.