مقاله بازار سهام و رشد اقتصادي؛ آزمون عليت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بازار سهام و رشد اقتصادي؛ آزمون عليت
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار سهام
مقاله ارزش اقتصادي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله آزمون Sims
مقاله آزمون عليت گرانجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوبخت مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار سرمايه به مثابه بخشي از بازارهاي مالي نقش مهمي در «اقتصاد بازار» مدرن ايفا ميکند و توسعه مالي همراه با بازار در حال رشد باعث مي شود تا کسري بودجه کاهش يابد و تورم آرام گيرد، همچنين اين همراهي رشد و توسعه بازار مالي مي تواند به رفاه عمومي و تقويت ترازنامه خانوارها کمک کند. در اين ميان يکي از مباحث مورد توجه در اقتصاد اين است که آيا توسعه مالي باعث رشد اقتصادي مي شود و يا برعکس؛ اين توسعه مالي است که در نتيجه افزايش فعاليتها و رشد اقتصادي بوجود مي آيد. در اين مقاله رابطه علي بين بازار سرمايه و رشد اقتصادي براي پانزده کشور و طي دوره زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج کلي يک رابطه دو طرفه بين توسعه بازار سهام و رشد اقتصادي را نشان مي دهد؛ هرچند که تحليل در سطح هر کشور منجر به نتايج دقيق و با سطوح اطمينان مناسب نشده و تنها مي توان به رابطه کمي قوي تري در سطح کشورهاي توسعه يافته بين بازار سهام و رشد اقتصادي اشاره کرد.