سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد توکلی محمدی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق، اولین مطالعه ای است که در مورد رفتار مدیران سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی در زمینه پیش بینی بازار و انتخاب شهام در بورس تهران انجام گرفته است. بورس تهران از نظر حجم معاملات در حد متوسط و جزو کشورهای برتر از منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه دریای خزر میباشد از این رو، داشتن فهم بهتری از رفتار مدیران سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی در بورس تهران، دارای اهمیت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. پاسخ دهندگان به پرسشنامه شامل کارگزاران بورس، تحلیل گران مالی شرکتهای سرمایه گذاری و شماوران سرمایه گذاری بانکهای تجاری بودند. از پاسخ دهندگان خواسته شد تا اهمیت نسبی استفاده از هریک از تکنیکهای تجزیه و تحلیل بنیادی، تجزیه و تحلیل نموداری و تجزیه و تحلیل پرتفوی را برای پیش بینی بازار در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و انتخاب سهام مشخص نمایند. یافته های تحقیق نشان می دهد که تحلیل گران و مدیران سرمایه گذاریدر بورس تهران، تاکید بیشتری بر تکنیک های سنتی یعنی تکنیک های تجزیه و تحلیل بنیادی و نموداری نسبت به تکنیک های جدید یعنی تکنیک های تجزیه و تحلیل پرتفوی دارند. استفاده از نظرات و گزارشهای کارشناساین دارای اهمیت نسبی خوبی می باشد.