سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

سیدحسین میرجلیلی – دانشیار پژوهشکده اقتصاد – پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده:

برنامه آموزشی ومتون درسی ازمهمترین عوامل م وثر بر کیفیت دانش آموختگان رشته های علوم اقتصادی درآموزش عالی است . برنامه آموزشی دوره کارشناسی علوم اقتصادی درتأمین اهداف شناخت اقتصاداسلامی،کسب توانایی حرف ه ای ، شناخت اقتصادایران،منطقه خاورمیانه وجهان وروزآمدبودن برنامه و محتوای آموزشی،نارسایی دارد.محورهای نه گانه بازنگری در این برنامه شامل نظریه های اقتصادی و کاربردهای آن،اقتصادایران،اقتصاد خاورمیانه، اقتصاد جهانی، توانایی حرفه ای،اقتصاد و بانکداری اسلامی ،تدوین متون، امتزا ج آموزش با پژوهش و تبادل علمی و تخصصی شدن برنامه درسی دانشگاه ها است.