مقاله بازبيني داستان شير و گاو در کتاب کليله و دمنه از منظر حقوق کيفري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بازبيني داستان شير و گاو در کتاب کليله و دمنه از منظر حقوق کيفري
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کليله و دمنه
مقاله شير
مقاله گاو
مقاله جرم
مقاله مجرم
مقاله مجازات
مقاله عدالت کيفري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عابدپور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متون ادبي مجموعه اي از ذخاير فکري و فرهنگي ملتها و بازتاب انديشه ها و عقايد و آمال آنهاست که در هر عصر و دوره اي متاثر از جامعه و مردم و نيازهاي آنان است. مسايل بسياري همچون جامعه شناسي، مديريت، اقتصاد، سياست، نمودهاي فرهنگي و اجتماعي و حقوق در ادبيات نهفته است؛ بنابراين در شناخت ملت ها ناگزير از آشنايي با ادبيات آنها هستيم. مباحث حقوقي و مفاهيم و اصطلاحات وابسته به آن از جمله مسايلي است که در اين متون برجستگي خاصي دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در اين مقاله تلاش نگارندگان آنست که باب شير و گاو و با بازجست کار دمنه را به لحاظ حقوق کيفري که خود يکي از شاخه هاي اصلي علم حقوق است، بررسي کنند؛ زيرا پديده جرم و مجرم در اين دو باب پررنگ تر جلوه گر شده است. جرم و مجرم، انواع مجازات و اهداف آن و مباحث مربوط به عدالت کيفري همچون شهادت، تحقيقات قضايي و تاثيرپذيري قاضي در اين مقاله مطرح شده است. در هر مورد سعي بر آنست که مباحث طرح شده در مقايسه با حقوق جزاي اسلامي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. اين تحقيق مبين آنست که با تامل و توغل در متون ادبي مي توان به نقطه تلاقي در ادبيات و مباحث حقوقي دست يافت تا در نتيجه ادبيات و محتواي پربار و ارزشمند آن در جهت غناي قوانين و مقررات حقوقي و به عنوان عاملي موثر در پيشگيري از جرايم و اصلاح فرد و سلامت جامعه به کار رود.