مقاله بازبيني کفر در مانعيت ارث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در دو فصلنامه حقوق و سياست از صفحه ۱۲۵ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بازبيني کفر در مانعيت ارث
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفر
مقاله مانعيت
مقاله ارث
مقاله اماميه
مقاله حنفيه
مقاله مالکيه
مقاله شافعيه و حنبليه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوانين زاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل بحث انگيز در مبحث ارث، مساله ميراث انسان مسلمان از متوفاي کافر و بالعکس است. آيا بين کافر و مسلمان ولو ارتباط نسبي يا سببي داشته باشند ارتباط ارث بري برقرار است يا خير؟ مذاهب اسلامي براي اين پرسش چه جوابي دارند؟ نظريات و ادله آنها در اين مساله چيست؟
اين مقاله در صدد مطرح نمودن نظرهاي فقهاي مسلمان و بيان ادله آنها و در نهايت، نقد بعضي از آن نظريات است.