سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی
مجید رجبی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله با ارایه ی حلی دقیق، بازتابش یک موج تخت مورب از یک پوسته ی استوانه ای همسانگرد عرضی (Transversly Isotropic) پر شده از و مستغرق در سیال ایده ال مورد بررسی قرارمی گیرد. روش حل مبتنی بر جداسازیمتغیرها و استفاده از تجزیه ی هلمهولتز برای بیان بردار جابجایی بر حسب توابع پتانسیل اسکالر و استفاده از بسط های مناسب میدان صوتی هارمونیک می باشد. در ابتدا بسط های میدانی مناسب برای توابع پتانسیلحاکم بر محیط همسانگرد و محیط آکوستیک بر حسب توابع بسل و هنکان بیان می گردد. سپس با اعمال شرایط مرزی مناسب (پیوستگی بردار سرعت و ماتریس تنش در مرز دو محیط)، دستگاه معادلات خطی بر حسب پارامترهای مجهول تشکیل می گردد که حل مدال ایندستگاه با استفاده از نرم افزار Matlab صورت می گیرد. در ارایه ی نتایج، تابع فرم پیرامون پیوسته باضخامت ۱۰ درصد، در فرکانس و زاویه ی تابش ثابت، به ازای ضرائب سختی متغیر ماده، مورد بررسی قرار می گیرد.