مقاله بازتاب رئاليسم جادويي در داستان هاي غلامحسين ساعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زبان و ادبيات فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي) از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بازتاب رئاليسم جادويي در داستان هاي غلامحسين ساعدي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غلام حسين ساعدي
مقاله رئاليسم جادويي
مقاله داستان
مقاله خيال
مقاله واقعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنامداريان تقي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رئاليسم جادويي سبک نسبتا نويني است که هر چند بيشتر تداعي گر نام آمريکاي جنوبي و به ويژه گابريل گارسيا مارکز است، اما خاص ملل جهان سوم است. در داستان هاي اين سبک، واقعيت و خيال در هم گره مي خورند، اما به گونه اي که واقعيت بر خيال سيطره دارد، نه خيال بر واقعيت. از ميان داستان نويسان فارسي، غلام حسين ساعدي در برخي از آثار خويش به اين سبک گرايش دارد. اين داستان هاي ساعدي را مي توان به دو دسته تقسيم کرد: داستان هايي که به سبک رئاليسم جادويي نوشته شده اند و داستان هايي که تنها رگه هايي از رئاليسم جادويي را مي توان در آن ها يافت. در اين نوشته، به بررسي هر دو دسته و هم چنين علل گرايش ساعدي به اين سبک خواهيم پرداخت.