مقاله بازتاب عدالت ايرانيان قبل از اسلام در منابع عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در لسان مبين از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: بازتاب عدالت ايرانيان قبل از اسلام در منابع عربي
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع عربي
مقاله ادب عربي
مقاله ايران باستان
مقاله شاهان
مقاله استبداد
مقاله عدل و ستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزيان پور وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در منابع عربي چهره عدالت خواهي و ستم ستيزي ايرانيان بسيار روشن و گاه حيرت آور و اغراق آميز است، آنچه در اين منابع جاي ترديد ندارد، وجود اخبار و گزارش هايي در اين خصوص است که نظير آن را در فرهنگ ديگر ملل، به سختي مي توان يافت، به گونه اي که با تامل در آنها مي توان عدالت خواهي را از شاخصه ها و بارزترين ويژگي هاي ايرانيان قبل از اسلام دانست.
اما آنچه جاي بحث و گفتگو دارد، تحليل اين ديدگاه و تشخيص ميزان درستي و نادرستي آنهاست، زيرا از يک سو احتمال جعل، تحريف، اغراق و واژه گونه گي حقايق را با انگيزه هاي مختلف از جمله شعوبي گري نمي توان ناديده گرفت و از ديگر سو اين احتمال وجود دارد که ما ايرانيان چهره واقعي نياکان خود را به اندازه عرب ها نشناخته باشيم و گاه به ناحق افتخارات گذشته خود را تخريب کرده باشيم.
هدف ما در اين مقاله، نشان دادن اين زاويه از لايه هاي پنهان در فرهنگ ايرانيان باستان در منابع عربي است، تا به عنوان يک واقعيت، زمينه لازم براي تحليل و بررسي آنها فراهم گردد.