مقاله بازتاب فناوري و ماشينيزم در استعاره هاي فارسي محاوره اي (از ديدگاه زبان شناسي شناختي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بازتاب فناوري و ماشينيزم در استعاره هاي فارسي محاوره اي (از ديدگاه زبان شناسي شناختي)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشين
مقاله استعاره مفهومي
مقاله زبان فارسي گفتاري
مقاله انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب يوسف آبادي فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: فرضي شوب منيره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زبان شناسي شناختي رويکردي است که به زبان به عنوان وسيله اي براي کشف ساختار نظام شناختي انسان مي نگرد. زبان شناسان شناختي معتقدند که استعاره پديده اي است شناختي و آنچه در زبان ظاهر مي شود، تنها نمود اين پديده شناختي است. هدف اصلي اين پژوهش، نشان دادن نقش انسان شناختي و روان شناختي «استعاره هاي مفهومي» مربوط به خودرو، کامپيوتر، تلفن و موبايل در زبان محاوره فارسي است؛ بدين منظور با در کنار هم قراردادن اين استعاره هاي مفهومي در گفتمان عمومي، به شکل تراکمي يک مدل شناختي آرماني از انسان و ماشين ارائه کرديم و از ساختار مفهومي مرتبط آن ها به اين نتايج رسيديم که در اين استعاره ها برخلاف آرايه تشخيص و جاندارانگاري، اشياء بي جاني چون ماشين برجسته ترند و صفات خود را به انسان انتقال مي دهند. در بيشتر اين استعاره ها، صفاتي از ماشين به انسان انتقال مي يابد که به نوعي ضعف و ناتواني و منفعل بودن انسان را تداعي مي کند و نشانگر استيلاي اين مخلوق قدرتمند بر زندگي حال و آينده خالق خويش است.