مقاله بازتاب نمادين آب در گستره اساطير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بازتاب نمادين آب در گستره اساطير
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضحاک
مقاله اسفنديار
مقاله ويشوه روپه
مقاله ايندرا
مقاله رامايانا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دشت ارژنه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به دليل اهميت آب در باروري و زايندگي طبيعت، بخش مهمي از اساطير به اين عنصر حياتي اختصاص يافته است. آب و ابرهاي باران زا در گستره اساطير، گاه به شکل زن و گاو پديدار شده است که اژدهايي (نماد خشکسالي) با حبس آنها، مانع طراوت و زايندگي طبيعت مي شود. سپس پهلواني با شکست اژدها و آزادي گاوها يا زن هاي در حبس (آب و ابرهاي باران زا) دوباره زايندگي و سرسبزي را به طبيعت باز مي گرداند. در اين جستار، اهميت آب و پردازش نمادين آن در هيات گاو يا زن در اسطوره هاي ضحاک، اسفنديار و گشتاسپ در ايران و ايندرا و رامايانا در هند نقد و بررسي و اين نتيجه حاصل شده است که همه اسطوره هاي يادشده، ژرف ساختي بارورانه دارند و آب در آنها نقشي اساسي دارد.