سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود صابونی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود , شاهرود , ایران
حمید هراتی زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود ، بلوار دانشگاه ، شاهرود ، ایران
بو مونمار – انستیتوی فیزیک و تکنولوژی سنجش دانشگاه لینشوپینگ ، لینشوپینگ ، سو ئد

چکیده:

این مقاله بر پایه اندازه گیری های ازمایشگاهی توسط روش مشخصه یابی فتولومینسانس و فتولومینسانس وابسته به زمان قرار دارد . وابستگی دمایی S-Shape پیک منحنی فتولومینسانس بیانگر بازترکیب از حالت های جایگزیده در دماهای پایین می باشد . همچنین مطالعات وابسته به زمان نشاندهنده شیفت پیک منحنی فتولومینسانس در طی زمان است . با مقایسه نتایج آزمایشگاهی و محاسبات تئوری میدان پیزوالکتریک در نمونه چاه کوانتمی با پهنای۳ nm در حدود۴۸ MV/mتخمین زده می شود