مقاله بازتوليد گفتماني؛ راهبرد استقرار امنيت نرم در جامعه ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات راهبردي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: بازتوليد گفتماني؛ راهبرد استقرار امنيت نرم در جامعه ايراني
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت نرم
مقاله مشروعيت
مقاله هژموني
مقاله اجبار
مقاله جامعه جنبشي
مقاله روابط گفتماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورسعيد فرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گفتمان نرم، در دهه پاياني قرن بيستم رواج يافت و افق نويني در فهم و تبيين مسايل راهبردي، به ويژه در مطالعات بين الملل گشود. مفهوم امنيت نرم از دل اين گفتمان برخاسته و در معنا اشاره به امنيتي است که از بازيگران در برابر صدمات و خطرات به گونه اي ملايم و ناملموس حراست مي کند. مقاله حاضر در اين چارچوب، به عملياتي نمودن مفهوم امنيت نرم در جامعه ايراني مي پردازد و به دنبال راهبردي است که بتواند در چارچوب جمهوري اسلامي، جامعه و دولت را از تهديدات يکديگر به گونه اي نرم در امان بدارد. نويسنده، براي اين منظور، معتقد است آنچه مي تواند اين مهم را ممکن کند و در حفظ جمهوري اسلامي در سطح امنيت داخلي، امنيت نرم را بر امنيت سخت و در واقع، نرم افزارگرايي را بر سخت افزارگرايي اولويت بخشد، بازتوليد گفتماني ايده جمهوري اسلامي در مواجهه با چالش ها و بحران هاي محيطي در عرصه هاي مجازي، گفتماني و گستره عمل اجتماعي است.