مقاله بازخواني، ترديد وبازسازي برخي پيش فرض ها انقلاب اسلامي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم سياسي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بازخواني، ترديد وبازسازي برخي پيش فرض ها انقلاب اسلامي ايران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب ايدئولوژي
مقاله ناخودآگاه سياسي
مقاله خصلت سياسي
مقاله باورها
مقاله دين خويي
مقاله كنش سياسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله تلاش مي کند به جاي آنکه يک نظريه فراگير و جامع را در تبيين انقلاب وانقلاب اسلامي مطرح کند، فقدان اعتبار نظري چنين رويکردي را بازخواني مجدد برخي از پيش فرض ها ارايه شده ،براي فهم بهتر پيچيدگي جامعه نشان دهد. توجه به ابعاد ناخودآگاه نقش باورهاي ديني در کنش سياسي- اجتماعي جامعه (و دراين مقاله به عنوان يک مطالعه موردي بحث انقلاب اسلامي) در حقيقت پرداختن به حلقه مفقوده و کمتر انديشه اي در تحولات سياسي و اجتماعي اين مرز وبوم است.
نظريه ايدئولوژي در خصوص تبيين انقلاب اسلامي از سوي بسياري از محققين از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا به عزم آنها آنچه انقلاب ايران را از گونه هاي ديگر انقلاب متفاوت مي کند نقش اسلام و شکل گيري يک دولت اسلامي است. در اين پژوهش براين نکته تاکيد شد که عليرغم بيان برخي از وجوه انقلاب از سوي اين نظريه پردازان، مفهوم ايدئولوژي به علت تقليل گرايي مستتر د رآن و تلاش براي تبديل آن به متغيري عام در تبيين تحولات سياسي اجتماعي ايران در اکثر مقاطع تاريخي ايران ودر عين حال سيطره الگوي هاي سياسي با جمعيت هاي خاص، از قدرت تبيين لازم برخوردار نمي باشد. داده هاي اين پژوهش با رد ومفروضه اصلي اکثر تحقيق هاي انجام شده در اين زمينه يعني «دين گريزي» و «دين ستيزي» در دوران پهلوي تداوم و تاثير اين باورها را در شکل دهي فرم انقلاب بازشناسي مي کند.