مقاله بازخواني برداشت ملاصدرا از زبان قرآن در اسما و صفات الاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۷۷ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بازخواني برداشت ملاصدرا از زبان قرآن در اسما و صفات الاهي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاصدرا
مقاله زبان قرآن
مقاله صفات تشبيهي
مقاله انتسابات بشري
مقاله روح معنا
مقاله انسان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، يکي از مباني مهم صدرالمتالهين در فهم قرآن را که در مواجهه با مشکلات زباني و الفاظ بشري موجود در قرآن درباره سخن از خدا و صفات او رخ مي نمايد، بررسي مي کنيم. راه حل صدرا در اين باب، حکمي بديع و قابل توجه است. شناخت اين زبان با شناخت عوالم نزولي و صعودي در هم تنيده و به آن وابسته است. اگرچه درک الفاظ تشبيهي در عالم محسوس – که نازل ترين عوالم است – با عوارض حسي و معتاد آمخيته است، حقيقت اين الفاظ – که امري مشکک هستند – در هر يک از عوالم مافوق داراي خلوص و صفاي بيشتري هستند تا مي رسد به عالم حق متعال که در نهايت شدت و عاري از هر گونه زوايد است. در فهم زبان قرآن درباره سخن از صفات حق تعالي بايد به اصل و روح معنا و عاري از هر گونه زوايد معتاد جسماني دست يافت. يکي از طرق فهم اين زبان که در باطن و نهاد خود با زبان اشتراک معنوي پيوند دارد، تطبيق آن با عالم انساني مي باشد که مثال و نمونه اي از عالم الاهي است.