مقاله بازخواني بيتي از رودکي بر مبناي شاخصه هاي سبک شناسي و نقد متون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بازخواني بيتي از رودکي بر مبناي شاخصه هاي سبک شناسي و نقد متون
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رودکي
مقاله شهيد بلخي
مقاله موازنه
مقاله سبک شناسي
مقاله نقد متون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي دشت ارژنه محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رودکي به پدر شعر فارسي معروفست و از نخستين شاعران فارسي سراييست که اشعاري نغز و طرب انگيز از خود بجاي گذاشته است. از آنجا که گزيده اشعار اين شاعر بزرگ، جزو کتابهاي دانشگاهي است، تاکنون شرحهاي گوناگوني درباره شعر او ارايه گشته و در هر يک کوشش شده گره از فروبستگيهاي شعر اين شاعر گشوده شود، اما با اينحال هنوز برخي از شعرهاي رودکي در پرده ابهامست. از اينرو در اين جستار يکي از مرثيه هاي معروف رودکي مطرح شده و چگونگي ضبط بيت آخر اين مرثيه و معناي آن در ديوانها و شرحهاي موجود نقد و بررسي شده است. در فرجام اين نتيجه حاصل شده که با توجه به شاخصه هاي سبک شناسي و نقد متون، ضبط موجود بيت آخر اين مرثيه درست نيست و توالي بيتهاي اين مرثيه نيز ناسازوار است. سپس ضبط درست و توالي منطقي تر ابيات اين مرثيه ارايه گشته است.