مقاله بازخواني حرکت ها و قيام هاي به آفريد، سنباذ، اسحاق، استاذسيس و مقنع در خراسان بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۸۱ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: بازخواني حرکت ها و قيام هاي به آفريد، سنباذ، اسحاق، استاذسيس و مقنع در خراسان بزرگ
این مقاله دارای ۴۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خراسان بزرگ
مقاله قيام ها
مقاله به آفريد
مقاله سنباذ
مقاله اسحاق
مقاله استاذسيس
مقاله مقنع
مقاله عباسيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در قرن دوم هجري به دنبال فروپاشي حکومت امويان، شرايطي فراهم آمد که غير مسلمانان خراسان بزرگ توانستند نارضايتي خود از شرايط موجود را در قالب کنش هاي سياسي- ديني نشان دهند. اين ناخوشنودي ها در قيام هاي بعد به آفريد، سنباذ، اسحاق، استاذسيس و مقنع تبلور يافت. اين کنش ها هم نشانگر خواسته هاي اقتصادي، اجتماعي و هم مبين روحيات و باورهاي ساکنان غير مسلمان خراسان بود. در اين مقاله تلاش شده ضمن بازخواني حرکت ها و قيام هاي مذکور،تاريخ روحيات مردم غير مسلمان خراسان در قرون نخستين اسلامي بررسي شود.