مقاله بازخواني فرماليستي غزلي از بيدل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در نقد ادبي از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بازخواني فرماليستي غزلي از بيدل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيدل دهلوي
مقاله پيوند عمودي
مقاله پيوند افقي
مقاله نقد فرماليستي
مقاله بازگشت به خويشتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنگامي که عناصر و اجزاي اثر ادبي بررسي، و چگونگي پيوند آن ها با يکديگر و ارتباط آن ها با ساختمان کلي اثر بازيابي مي شود، خوانشي شکل مبنايانه (فرماليستي) صورت گرفته است. با چنين خوانشي است که مي توان درباره ميزان پيوند اجزاي اثر (پيوندهاي افقي و عمودي) سخن گفت.
 در اين مقاله، شکل و ساختار غزلي از بيدل دهلوي، با مطلع زير (به ياري نشانه هاي درون متني) بازخواني شده است:
يک تار مو گر از سر دنيا گذشته اي
                        صد کهکشان ز اوج ثريا گذشته اي
بن مايه اين غزل در همه بيت ها «سفارش مکرر به بازگشت به خويشتن و توجه به درون خود در بستر زمان شتابان و گذرا» ست. مضمون حرکت، عبور، گذر و دگرگوني در همه بيت هاي غزل گسترش يافته و جريان پيدا کرده است؛ اما پيوندي که ميان بيت هاي اين غزل ديده مي شود، «ساختاري اندام وار» را پديد نياورده، بلکه هر سطر اين غزل همچون مهره اي جداگانه است که با رشته اي (مضمون حرکت و گذر زمان) به هم پيوند يافته و گردنبندي (غزلي) را پديد آورده است.