مقاله بازخواني لقب «شيعه جعفري» در بستر تاريخ حديث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در شيعه شناسي از صفحه ۲۳۳ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: بازخواني لقب «شيعه جعفري» در بستر تاريخ حديث
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام صادق(ع)
مقاله شيعه جعفري
مقاله تشيع
مقاله تاريخ حديث
مقاله حديث مسند
مقاله حديث مرسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«شيعه جعفري»، لقبي است كه با خواندن زندگي نامه امام صادق(ع) و يا برنامه هايي كه در پيوند با سالگرد زادن يا درگذشت آن بزرگوار ديده يا شنيده مي شود، بسامد فراوان دارد.
اين نوشته كوتاه دامان در پي آن است تا با بازخواني تاريخ پرفراز و نشيب فراگيري و پراكندگي حديث ميان مسلمانان دو سده نخست تاريخ اسلام، نشان دهد لقب يادشده گرچه همواره در نوشته هاي نويسندگان دهه هاي نزديك به امروز ما، با چاشني خوش بيني و مثبت انگاري بازتاب يافته است. در بستري از ريشخند و دست اندازي شيعيان و آلوده به رنگ سرزنش و نكوهش به كار مي رفته است و سرنوشتي چون ديگر واژه هايي داشته است كه نخست ناخوشايند بوده اند و اندك اندك نمودي نو و شناسنامه اي دلپذير يافتند.