مقاله بازخواني نظريه ايمان به مثابه اراده معطوف به باور از ويليام جيمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بازخواني نظريه ايمان به مثابه اراده معطوف به باور از ويليام جيمز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه دين
مقاله روان شناسي دين
مقاله ويليام جيمز
مقاله ايمان
مقاله اراده معطوف به باور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در باب توجيه و تبيين ايمان نظريه هاي بسياري مطرح شده كه از جمله آنها، نظريه ويليام جيمز با عنوان اراده معطوف به باور است. در اين جستار با اشارهاي به مفاد اصلي ديدگاه جيمز به بازخواني نظريه بر اساس موارد مورد تاييد و نقدهاي گفته شده پرداختهايم. محورهاي اصلي مقاله عبارتند از: دخالت ابعاد عاطفي – هيجاني در شناخت و ايمان، مجموعه دلبستگي هاي آدمي به عنوان ملاك داوري، حق ايمان يا ايمان حقيقي، توسل به اوهام، نسبي گرايي و نگاه دنياگرايانه در تحليل جيمز. در مجموع با صرف نظر از مبناي پراگماتيستي جيمز، ديدگاه وي در تفسير و توجيه ايمان قابل دفاع دانسته شده است.