مقاله بازخواني نظريه شك دكارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: بازخواني نظريه شك دكارت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شك دكارتي
مقاله مولفه هاي شك دكارتي: تعريف
مقاله ملاك
مقاله توجيه و…
مقاله شك دكارت به منزله يك نظريه فلسفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معمولا در بحث از شك دكارت برعنصر يا مولفه هايي چند از آن اشاره يا تاكيدمي شود و اغلب به جنبه ها و اضلاع متعدد آن، به تفكيك پرداخته نمي شود.
اين مقاله در پي آن است تا با موضوع تحقيق قرار دادن شك در فلسفه دكارت و با نگاهي تحليلي و فلسفي به آرا و آثار وي، ابعاد مختلف و شبكه اي را كه دكارت در فلسفه خود برمحور نظريه شك تنيده است، مطرح سازد. از اين رو، به مولفه هاي متعددي در نظريه شك از قبيل تعريف، وجود، ملاك، چارچوب داري، هدف، فايده، حدود، مراتب، اقسام، توجيه پذيري،گستره و… مي پردازد و براين اساس پيشنهاد مي كند تا با ملاحظه ابعاد مختلف مذكور و با لحاظ مجموع آنها، شك دكارتي را در افق يك «نظريه» مستقل فلسفي نظاره كنيم.