مقاله بازخواني نقش زن در اپيزودهاي سه گانه نمايش نامه شب هزارويکم بهرام بيضايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: بازخواني نقش زن در اپيزودهاي سه گانه نمايش نامه شب هزارويکم بهرام بيضايي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهرام بيضايي
مقاله نمايش نامه شب هزارويکم
مقاله زن
مقاله آناهيتا
مقاله سامانه مردسالار
مقاله اسطوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنلي كاووس
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهرام بيضايي از نويسندگان نام آشناي ايراني است که در برخي از نمايش نامه هاي او، زنان داراي نقشي محوري اند. نمايش نامه شب هزارويکم بيضايي دربرگيرنده سه اپيزود است که در آن ها، هم راه با دست بردن در گفته هاي موجود از داستان هاي کهن و بازآفريني آن ها، نقش زن در کانون توجه قرار گرفته و با نقش هاي اساطيري آناهيتا پيوند خورده است، هرچند به رغم اين پيوند، زنان اين نمايش نامه نقش هاي واقعي و طبيعي خود در سامانه حاکم را نيز به خوبي بازي مي کنند. آن ها نمادي روشن از يک يا چند ويژگي برجسته انساني اند که پيوسته در پيکار و کش مکش با سامانه موجود به سر مي برند.
در اين نوشتار، به واکاوي و بررسي نقش، جايگاه، کنش ها، و واکنش هاي زن در اين اثر مي پردازيم.