مقاله بازخواني هويت جهان اسلام؛ زمينه ساز حاکميت صالحان (طرح پيش نهادي همايش بين المللي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۵ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بازخواني هويت جهان اسلام؛ زمينه ساز حاکميت صالحان (طرح پيش نهادي همايش بين المللي)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي اسمرود فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهان اسلام با توجه به گستره و عمق آموزه هاي آسماني خود به خوبي در مي يابد که جامعه اسلامي در احاديث نبوي، امت چشم انداز نگر، برنامه محور و تلاش گر ناميده شده است؛ «افضل اعمال امتي انتظار الفرج من اله عزوجل»، «افضل جهاد امتي انتظار الفرج». بدين سان راز و رمز هويت امت خويش را با انتظار و چشم اندازنگري آورده است، و هم چنان نسبت افضل اعمال را با اين چشم انداز که همان برنامه محوري است، يادآور شده است. در نهايت نيز به شاخص تلاش گري اشاره فرموده است که «…اعمال….»، «…جهاد…».
بر همين اساس است که امت اسلامي در گذشته تاريخي خود توانسته است بنيادهاي شکوفايي علم و فرهنگ و هنر و … را پايه گذاري کند و ميزبان علمي و فرهنگي اروپاي قرون وسطي باشد. هر چند که آنان نمک خوردند و نمکدان شکستند و با تزوير و ناسپاسي بر مسلمين مسلط و مانع رشد و شکوفايي ايشان شدند.