سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آذر نقوی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک، دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا فضلعلی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

هیدرات‌های گازی جامدات کریستالی شکل هستند که شامل مولکولهای گاز احاطه شده با شبکه‌ای از مولکول‌های آب بوده و در رژیم‌های دمانی پایین یا فشارهای بالا شکل می‌گیرند. در این حالت مولکول‌های آب اطراف مولکول‌های میهمان کریستالیزه می‌شوند. مولکول‌های میهمان شامل هیدروکربن‌های سبک از متان تا هپتان، نیتروژن، دی‌اکسید کربن و سولفید هیدروژن هستند. تشکیل هیدرات گازی در مواردی مثل خطوط انتقال گاز، استخراج نفت و گاز مسئله‌ساز می‌باشد. کنترل تشکیل هیدرات می‌تواند به وسیله تزریق مواد شیمیایی انجام گیرد. متانول و اتیلن گلیکول بازدارنده‌هایی با کاربرد گسترده هستند که برای تغییر شرایط تعادلی و ترمودینامیکی تشکیل هیدرات باید تزریق شوند این بازدارنده‌ها جزء بازدارنده‌های ترمودینامیکی هستند. بازدارندگی تشکیل هیدرات به وسیله بازدارنده‌های ترمودینامیکی هزنیه ساز بوده و از لحاظ ورود مواد ناخالصی مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. بنابراین نسل جدید بازدارنده‌ها مطرح شده است که بازدارنده‌های سینیتیکی (KIS) نامیده می‌شوند. بازدارنده‌های ضد کلوخه (AAS) موارد دیگری می‌باشد که در این مقاله بیشتر بررسی شده‌اند.