سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعیدرضا ا…کرم – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
رمضانعلی طاهری – کارشناس ارشد خوردگی
مهناز رضایی –

چکیده:

خوردگی یکی از معضلات اصلی صنایع محسوب می شود . بنا بر اظهارات متخصصین علم خوردگی می توان با بکارگیری روشهای کنترل خوردگی ، حدود یک سوم از آسیب های خوردگی را جلوگیری کرد . کنترل خوردگ ی جهت حصول اطمینان از بالا بودن زمان میانگین بین دو خرابی(MTBF) و آمادگی عملیاتی سخت افزار های نظامی در هر زمانی ضروری می باشد .رطوبت نقش عمده ای در فرآیند خوردگی بازی می کند . هر اتمسفری، حاوی میزانی از رطوبت می باشد و به علت نوسان دمای بالا بین شب و روز، رطوبت به صورت شبنم بر روی تجهیزات جمع شده و موجب تسریع خوردگی فلزات و اتصالات الکتریکی، کاهش مقاومت الکتریکی عایق ها و سیمها ، از بین رفتن تمیزی و صافی سطح فلز و … می شود. گسترش کوچک سازی مدارها در تجهیزات الکترونیکی باعث افزایش مشکل شده است . به همین لحا ظ استفاده از سیستم ممانعت کننده های خوردگی فاز بخار به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص جهت کنترل خوردگی تجهیزات نظامی هنگام نقل و انتقال، انبارداری قطعات و ذخیره سازی تجهیزات در حال گسترش می باشند.