مقاله بازدارندگي ترکيب هاي ان – بوتيل، ان – هگزيل و ان – اکتيل دي تيوکاربامات و برخي اسيدي هاي خطي روي فعاليت آنزيم تايروزيناز قارچ خوراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۱۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بازدارندگي ترکيب هاي ان – بوتيل، ان – هگزيل و ان – اکتيل دي تيوکاربامات و برخي اسيدي هاي خطي روي فعاليت آنزيم تايروزيناز قارچ خوراکي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تايروزيناز قارچي
مقاله بازدارندگي
مقاله دي تيوکاربامات ها
مقاله اسيدهاي کربوکسيليک خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غيبي نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صبوري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اثر بازدارندگي سه تركيب ان – بوتيل (I)، ان – هگزيل (II) و ان – اكتيل (III) دي تيوكاربامات روي دو فعاليت کاتکولازي و کرزولازي آنزيم تايروزيناز با منشا قارچ خوراکي مورد بررسي قرار گرفت. بازدارندگي اين تركيب ها در واكنش كاتكولازي از نوع مختلط بوده و ثابت بازدارندگي اين تركيب ها به ترتيب ۹٫۴، ۱۵٫۱ و ۲۸٫۵ ميكرومولار و مقدارهاي فاكتور برهمكنش بين سوبسترا و بازدارنده (a) به ترتيب ۲٫۸، ۴٫۵ و ۴٫۶ به دست آمد. عملكرد بخش كربوكسيليك اسيدها روي فعاليت هاي كاتكولازي و کرزولازي آنزيم در مجاورت برخي از اسيدهاي آليفاتيک انجام گرفت. بيشترين فعاليت کاتکولازي آنزيم در مجاورت اسيدهاي پيروييك، اكريليك، پروپانوييك، ۲- اكسوبوتانوييك و ۲- اكسواكتانوييك به ترتيب در غلظت هاي ۱، ۱٫۲۵، ۲، ۲٫۲ و ۳ ميلي مولار به دست آمد. اسيدهاي مذكور در واکنش هاي كرزولازي، اثر بازدارندگي از خود نشان دادند. پروپانوييك اسيد داراي الگوي بازدارندگي ضد رقابتي است(K1=0.14) . اما در اسيدهاي پيروييك، اكريليك، ۲- اكسوبوتانوييك و ۲- اكسواكتانوييك اسيد بازدارندگي از نوع رقابتي است. ثابت بازدارندگي (Ki) اين چهار اسيد به ترتيب ۰٫۳۶، ۰٫۷۵، ۳٫۶ و ۴٫۵ ميلي مولار به دست آمد.