مقاله بازدارندگي و تحولات آن در استراتژي نظامي آمريکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۴۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بازدارندگي و تحولات آن در استراتژي نظامي آمريکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازدارندگي
مقاله نومحافظه کاران
مقاله واقع گرايي تهاجمي
مقاله استراتژي نظامي آمريکا
مقاله تروريسم
مقاله سلاح هاي کشتار جمعي
مقاله دولت هاي افراطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين الديني سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: منتي ايوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي استراتژي نظامي آمريکا در طول جنگ سرد و پس از آن تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نشان مي دهد که اساس و پايه استراتژي نظامي اين کشور بر مبناي بازدارندگي بوده است. اما بررسي رويکرد نظامي ايالات متحده و موضع گيري مقاماتارشد اين کشور پس از ۱۱ سپتامبر نشان مي دهد که استراتژي نظامي اين کشور دچار تغيير شده است. تا قبل از اين حادثه ايالات متحده با احساس تعهد نسبت به امنيت دولت هاي دوست و متحد خود در اروپاي غربي، شرق آسيا و حوزه پاسفيک، اقدام به ايجاد پايگاه هاي نظامي در نقاط خاص پيرامون محور دشمن اصلي و رقيب ايدئولوژيک خود، شوروي کرد. اما با روي کار آمدن نو محافظه کاران در  اين کشور و وقوع حادثه تروريستي ۱۱ سپتامبر، آمريکا با تهديدات جديدي (تروريسم، سلاح هاي کشتار جمعي، دولت هاي اهريمني) روبه رو گرديد و دولت مردان اين کشور تمامي استراتژي هاي پيشين را مورد نقد قرار دادند و تاکيد کردند که استراتژي بازدارندگي در مقابل تهديدات جديد پيش روي آمريکا ناکارامد مي باشد و به فکر تدوين استراتژي جديدي جهت مقابله با تهديدات پيش روي خود افتادند. لذا اين مقاله سعي دارد که بازدارندگي و تحولات آن در استراتژي نظامي آمريکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را بررسي نمايد.