سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور عادلی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
کیوان رئیسی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد
محمدعلی گلعذار – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی مواد

چکیده:

رفتار الکتروشیمیایی فولاد زنگ نزن دوفازی در محلول اسید استیک در حضور یونهای برمید و نیتریت سدیم مطالعه شد. برای مطالعه رفتار خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن دوفازی در محلول اسید استیک ۸۰% ، حاوی غلظتهای ۰/۰۱ ، ۰/۱ ، ۰/۲ و ۰/۵ مولار برمید سدیم (NaBr) از روشهای پلاریزاسیون پتانسیودینامیک استفاده شد. تاثیر افزودن ۵۰۰ ، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ppm یون نیتریت به محلول بررفتار خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که با افزایش غلظت یون برمید حساسیت به خوردگی حفره ای افزایش می یابد و پتانسیل حفره دار شدن با لگاریتم غلظت برم بصورت خطی کاهش می یابد. افزودن نیتریت سدیم (NaNO2) موجب بازدارندگی خوردگی حفره ای در محلول ۰/۱ مولار برمید گردید. حساسیت به خوردگی حفره ای بستگی به نسبت یون بازدارنده و یون مخرب دارد.