سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ع صفا مهر – گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
م شیوازاده – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

آزمایشی برای ارزیابی توانایی زئولیت در کاهش اثرات سوء آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی نر (۳۲۰ قطعه سویه راس ) با چهار گروه آزمایشی (۱ – جیره شاهد بدون آفلاتوکسین ) ۲ – جیره آلوده دارای ۱PPM – 3 – جیره حاوی زئولیت ۲ درصد – ۴ – جیره حاوی زئولیت ۲ درصد و آفلاتوکسین ۱PPM و چهار تکرار در یک طرح کاملا تصادفی از یک روزگی تا ۴۲ روزگی انجام گرفت . آفلاتوکسین با استفاده از آلودگی کردن برنج اتوکلاو شده با آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL-2999 و داخل فلاسکهای شیشه ای تولید و به روش های TLC و HPLC اندازه گیری شد