سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شریعت –
صادقی –

چکیده:

طراحی ناقص و غیر فنی شبکه حمل و نقل و عدم پیش بینی های لازم در رابطه با نحوه صحیح جابجایی، باعث تصادفات و ضرر وزیان های اقتصادی بسیاری در سطح جاده های ایران که از آمار تصادفات بالایی برخوردار است، گردیده است. عوامل زیادی در ایجاد تصادفات دخیل هستند که یکی از این عوامل، عامل جاده ای می باشد. گزینه بازرسی ایمنی راه Road Safety Audit در چندین سال اخیر، جهت حرکت تصادفات جاده ای، در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. بازرسی ایمنی راه، ارزیابی رسمی از راهموجود یا آینده است که در آن گروه بازرسی مستقل و با تجربه در مورد قابلیت تصادفات و میزان ایمنی پروژه گزارش میدهد. در انجام این پروسه از یکسری فرم های بازرسی (چک لیست) به عنوان یک ابزار کمکی جهت شناسایی کاستی های ایمنی استفاده می شود . مساله بازرسی با روند رو به افزایش میزان تصادفات در ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.