سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سبک روح – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشگاه مازندران و مهندسی بین الم
سلمان نوروزی – استادیار دانشگاه مازندران
سید جمال حسینی پور – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:

این مقاله به ارائه یک روش نویین آماری که ما را در یک فرآیند عملیاتی و ساختی برای رسیدن به اطلاعات و کاهش هزینه های بازرسی و تشکیل بانک اطلاعاتی یاری می دهد و سپس نقش خوردگی را در این سیستم مدنظر قرارداده و عوامل و شاخص های مربوطه را در نظر می گیرد و در نهایت ازعلم اماربرای تجزیه و تحلیل این روابط بهره میگیرد.