سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهنگ هنرور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

لوله های نفت و گازمعمولا توسط جوشکاری به یکدیگر متصل میگردند برای اطمینان ازکیفیت جوش پس ازجوشکاری مناطق جوشکاری شده با استفاده ازروشهای غیرمخرب بازرسی میگردند روش سنتی برای انجام این نوع بازرسی پرتونگاری رادیوگرافی بااشعه های ایکس و گاما است پرتونگاری دارای محدودیت هایی است که ازجمله آنها مضربودن اشعه های ایکس و گاما برای سلامت انسان هزینه بالای فیلم مصرفی و عدم حساسیت پرتونگاری نسبت به بعضی ازعیوب است درچندسال گذشته روش ازمون فراصوتی اتوماتیک AUT به سرعت گسترش یافته و تاحدزیادی جایگزین روش پرتونگاری دربازرسی جوش لوله شده است دراین مقاله تاریخچه تجهیزات مکانیکی و فراصوتی تکنیکهای مورد استفاده و استانداردهای مرتبط با این روش بازرسی مورد بحث قرارخواهند گرفت همچنین فناوریهای بکاررفته دراین روش ازجمله روش فراصوتی زمان پرواز پرای TOFD روش تفکیک نواحی ZONE discrimination و ارایه های فازی phased arraysنیز معرفی خواهند گردید