سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود خدابخشی – رئیس بازرسی دستگاههای پالایش اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت شازند ار

چکیده:

هدف از بازرسی، بررسی شرایط فیزیکی از تجهیزات که بتدریج پوسیده و از بین می روند، می باشد.لذا باید با کسب اطلاعات قابل استفاده تجهیزات را تحت شرایط ایمن نگهداری نمود . مطابق با آخرین اطلاعات ثبت شده ،در خصوص خسارتهای مالی که در صنایع نفت اتفاق افتاده ودرشکل زیر(شکل- ۱) نشان داده شده ، مشاهده می نمائید که بیشترین در صد ایجاد خسارت مالی مربوط به سیستم لوله کشی می باشد که حدود ۳۰ % است. این مطلب اهمیت بازرسی سیستم لوله کشی را مشخص می نماید.
نشتی یا خرابی در سیستم لوله کشی ممکن است عاملی برای یک آتش سوزی یا انفجار باشد. همچنین لوله ها ممکن است جریاناتی از محصولات پروسس، شامل مواد سمی یا موادنفتی ویا محصولات فرعی که طی پروسس جمع می شود را حمل نمایند که نشتی ازهر کدام از این لوله ها می تواند خطراتی را برای پرسنل آن واحد ایجاد نماید.
هدف از نگارش این مقاله ،راهنمائی بازرسان فنی در خصوص بازرسی سیستم لوله کشی که در سرویس بوده اند (In- service piping) مطابق کد API-570 می باشد.