سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین توصیفیان‏ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سلمان نوروزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سیروس سیاحی سحرخیز – مدیرگروه ساخت و تولید مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

نظر به اهمیت طراحی و تولید قطعات ریلی از آن جمله محورهای واگندر کشور و جایگزینی فزاینده این قطعات با محصولات خارجی و از سوی دیگر مشاهده عدم کارایی و ایجاد سانحه ناشی از عملکرد ناقص آنها به هنگام سرویس سبب شده است تا توجه ویژه ای بهسیستم‌های دقیق بازرسی فنی از مرحله تولید تا مراحل بهره برداری و تعمیر و نگهداری این قبیل قطعات مبذول شود. با توجه به حساسیت زیاد این قطعه و افزایش احتمال بروز سانحه در صورت شکستکی محور، اهمیت آزمونهای غیر مخرب و کنترل کیفیت مناسب آن بیش از پیش مطرح می‌گردد. در این مقاله پس از اشاره به عیوب محور واگن و روشهای سنتی آزمونهای غیرمخربکه در صنعت ریلی ایران به منظور شناسایی عیوب محور متداول می‌باشد، روش پیشرفته آرایه فازی مورد توجه قرار کرفته است.بدین ترتیب در این پژوهش بازرسی محور واگن به روش آرایه فازی برای نخستین بار در ایران انجام شده، شیوه عملکرد و دستاوردهای حاصل از آن مورد بحث قرار گرفته است.