سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی مزروعی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر بخش سازه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
مهدی قاسمیه – هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران ، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهر
محمد سهیل قبادی – دانشجوی دکتری زلزله ، دانشکده مهندسی عمران ، پردیس دانشکده های فنی ،

چکیده:

در اتصالات گیردار فولادی لنگر تیر توسط اتصال جوشی با جوش نفوذی کامل (CJP) به ستون منتقل می گردد. جوش نفوذی کامل مذکور، به عنوان یکی از حلقه های باربری در مکانیزم باربری کل سازه تلقی میگردد و از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله جزئیات موثر در ایجاد جوش با کیفیت مطلوب ارائه می شود. وجود ورق پشت بند، حرارت ورودی به قطعه جوش شده و چقرمگی الکترود موارد موثر در کیفیت جوش نفوذی کامل هستند. با در نظر گرفتن حالتهای بهبود یافته برای پارامترهای مذکور، یک اتصال گیردار فولادی تمام مقیاس با شرایط جوشکاری معمولی رایج در کارگاه های ساختمانی ساخته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. بارگذاری چرخهای مطابق آیین نامه اتصالات بر نمونه اعمال گشت و منحنی هیسترزیس اتصال بدست آمد. رفتار بهدست آمده از آزمایش مورد تایید آیین نامه اتصالات قرار گرفت و اتصال به عنوان اتصال گیردار پذیرفته شد. در خاتمه نتیجه گیری شد، بازرسی فنی جوش های نفوذی کامل در زمان اجرا جوشهای با کیفیت مطلوب ایجاد می کند و توصیه های اجرایی در این زمینه ارائه شده است.