سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

غلامرضا معینی – شرکت کالای نفت

چکیده:

امروزه گسترش صنایع مختلف نفت همراه با تقاضای روبه افزایش جهت فراورده های نفتی براهمیت استمرار عملیات بهره برداری بیش ازپیش افزوده است و این امر میسر نمی باشد مگر آنکه باعلم روز مسلح گردیم با توجه به تعاریف مختلف ازخوردگی و سرطان صنعت نامیده شدن آن بایستی با حدی مجهز گردیم که توانایی مقابله با چنین سرطانی را بیابیم لذا شناخت بیماری درپیشگیری و درمان آن بیسیار موثر خواهد بود به همین دلیل این مقاله درجهت هرچه بیشترنمایان شدناهمیت بازرسی فنی درکنتر ل خوردگی نگاشته شده به امید اینکه هرچند ناچیز درراه پیشگیری از این معضل عظیم گام برداشته و گوشه ای از مشکلات عدیده بازرسان فنی را توانسته باشیم بازگو نماییم دراین مقاله ابتدا به شرح مختصری درمورد بازرسی فنی پرداخته و سپس مقوله خوردگی را از دریچه آمار و ارقام مورد بررسی هرچه بیشتر قرار داده تا اهمیت موضوع بیش ازپیش مشخص گردد