سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عبدالحسین فرجی – پتروشیمی رازی

چکیده:

این مقاله جهت آشنایی بیشتر مدیران ارشد با سازمان بازرسی فنی و لزوم آن درصنایع نفت میباشد که برای استمرار تولید کاهش هزینه ها بالابردن ضریب ایمنی و جلوگیری از حوادث بایستی به این سازمان توجه خاصی داشته باشند همچنین مجتمع های قدیمی بهدلیل داشتن پتانسیل خطر زیاد نیاز استدارای کادرقوی و مجرب بازرسی فنی باشند که جهت تحقق این امر مختصری درباره کدهای مورد استفاده بازرسی فنی درواحدهای بهره برداری نحوه محاسبات مربوط به تعیین فرکانس فواصل بین بازرسی ها بیان شده است.