سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی معینی – نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور و بازرسی طوبی تاک

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی انواع بازرسی که در ارزیابی وضعیت حاضر تجهیزات واحدهای فرآیندی بکار گرفته می شوند می پردازد. تشخیص انواع صدمات و یا شناسائی و دسته بندی آنها که توسط هر یک از روشهای بازرسی انجام می گیرد نیز مرور میگردند. همچنین مزایا و محدودیت های هر یک از روشهای بازرسی با توجه به نوع تخریب یا عیب، مورد بحث قرار گرفته و روشها یا ترکیب روشهای بهینه برای تعیین عمر باقیمانده مشخص می گردند. بهنگام مرور روشهای تعیین عمر باقیمانده، بر داده های حاصل از بازرسیهای هنگام سرویس تاکید بیشتری صورت می پذیرد . روشهای نگرش یکپارچه و ارتباط مستقیم داده های بازرسی و روشهای ارزیابی عمر باقیمانده بررسی میگردند و با استفاده از نتایج حاصل از این نگرش یکپارچه، راهبران واحدها میتوانند در مورد مدت عمری که تجهیزات برای استفاده مناسب (Fitness For Service) می باشند ، تصمیم گیری کنند همچنین امکان تصمیم گیری در مورد ادامه استفاده ، تعمیر و یا تعویض آنها جهت به حداقل رساندن مدت زمان توقف و یا تشدید تولید میسر میگردد .