سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی معینی – نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور و بازرسی طوبی تاک

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی انواع بازرسی که در ارزیابی وضعیت حاضر تجهیزات واحدهای فرآیندی بکار گرفته می شوند می پردازد. تشخیص انواع صدمات و یا شناسائی و دسته بندی آنها که توسط هر یک از روشهای بازرسی انجام می گیرد نیز مرور می گردند. همچنین مزایا و محدودیتهای هر یک از روشهای بازرسی با توجه به نوع تخریب یا عیب، مورد بحث قرار گرفته و روشها یا ترکسی روشهای بهینه برای تعیین عمر باقیمانده مشخص می گردند. بهنگام مرور روشهای تعیین عمر باقیمانده، بر داده های حاصل از بازرسیهای هنگامسرویس تاکید بیشتری صورت می پذیرد. روشهای نگرش یکپارچه و ارتباط مستقیم داده های بازرسی و روشهای ازیابی عمر باقیمانده بررسی می گردند و با استفاده از نتایج حاصل از این نگرش یکپارچه، راهبران واحدها می توانند در مورد مدت عمری که تجهیزات برای استفاده مناسب (Fitness For Service) می باشند، تصمیم گیری کنند، همچنین امکان تصمیم گیری در مورد ادامه استفاده، تعمیر و یا تعویض آنها جهت به حداقل رساندن مدت زمان توقف و یا تشدید تولید مسیر می گردد.