سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد معدن استخراج, دانشگاه تهران
محمد فاروق حسینی – دکتری مکانیک سنگ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
عطااله بهرامی – کارشناسی ارشد استخراج معدن، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه ا
فرزانه هادی – فارغ التحصیل کارشناسی معدن استخراج, دانشگاه ارومیه

چکیده:

نویسندگان ا ین مقاله با استفاده از روش مد یریتی چک لیست، دو بخش مهم در احداث فضاهای زیرزمینی و تونل ها را که جایگاه ویژه ای در امر بازرسی و نظارت در هنگام اجرای پروژه دارند مد نظر قرار داده و یک نر م افزار بر اساس آن دو بخش که عبارتند از " حفاری و آتشباری" و نیز " خدمات فنی " ، طراحی کرد هاند. بطورکلی این نرم افزار اطلاعات خام که از بازرسی کارگاه برداشت شده است را تحلیل و در صورت نیاز دستورات مقتضی را صادر می کند. این مراحل بدین صورت است که بعد از تکمیل چک لیست ها در محل معدن، این اطلاعات توسط اپراتور وارد کامپیوتر شده و در قسمت دیتابیس (Data Base)نر مافزار ذخیره می شود و در پای ان اطلاعات تحلیل شده بصورت جداول، نمودار ودستورات لازم الاجرا در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.