مقاله بازرگاني دريايي سيراف در سده هاي نخستين اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۸۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بازرگاني دريايي سيراف در سده هاي نخستين اسلامي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيراف
مقاله بازرگاني سيراف در دوره اسلامي
مقاله بازرگاني در خليج فارس
مقاله بازرگاني در اقيانوس هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يحيايي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بندر سيراف با هدف گسترش بازرگاني و امنيت خليج فارس در دوره ساساني پديد آمد و به زودي چون ابله اهميت بسيار يافت. پس از اسلام، خصوصا در قرون سوم و چهارم هجري، زمينه ها و عواملي باعث شدند تا سيراف به بندري طراز اول در خليج فارس مبدل شود و دوره اي از رونق و شکوفايي را تجربه کند. از اين عوامل، تنزل بصره به سبب آشوبهاي سياسي، موقعيت مساعد جغرافيايي سيراف و عمق مناسب سواحل آن، تجارب و تلاش هاي دريانوردان و تاجران سيرافي و از همه مهمتر عنايت ويژه پادشاهان آل بويه به اين بندر و پس کرانه هاي آن در فارس در خور بررسي است. سيراف در دوره شکوفايي خود با بنادر و مناطق گوناگوني در چين، هند و سيلان، درياي سرخ و آفريقاي شرقي و سواحل جنوبي و شمالي خليج فارس ارتباط بازرگاني موثر منطقه اي و بين قاره اي داشت.