سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شهره میرزایی – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

فضاهای سبز طبیعی و شبه طبیعی شهری و پیرامون شهری که در قلمرو اکولوژیک شهرها قرار دارند با گذشت زمان روند رو به تخریب و فرسایش را طی کرده و با مسائل زیست محیطی گوناگون روبرو شده اند و توان پاسخگویی به نیازهای کنونی جامعه را ندارند.در صورت تداوم روند فعلی در آینده محیط زیست قدرت رویارویی با مسائل و شرایط حادتر را نخواهد یافت.و بدون رفع مشکلات و آماده سازی وضعیت موجود برای نیل به اهداف مطلوب در آینده نمی توان به وضعیت محیط زیست امیدوار بود.فرآیند باززنده سازی پارکها به منظور تجدید حیات معاصر سازی و ارتقا کیفیت محیط برای رسیدن به آینده ای مطلوب و رویارویی با مسائل آتی شهرنشینی و زندگی شهری انجام می گیرد.که در این راه چشم اندازی و طراحی محیط زیست نقش بسیار ارزنده ای ایفا می کند.برقراری تعادل اکولوژیک ایمن سازی و سازماندهی و نظم بخشیدن به فعالیت های موجود و برقراری نظم فضایی فراهم آوردن امکانات مناسب اوقات فراغت و حفظ و نگهداری پایدار پارکهای شهری از جمله اهداف باززنده سازی پارکهای شهری می باشند که براساس مجموعه اقدامات کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت به بهبود وضعیت موجود کمک کرده و در بلند مدت زمینه را برای رسیدن به وضعیت مطلوب آماده ی سازد.این کار کاربر و پارک تصمیم گیر و تصمیم ساز را درگیر تجربه ای می سازد که همه در آن شریک اند.در این نوشتار سعی شده است که اهمیت این موضوع با تاکید بر معیارهای توسعه پایدار و نگرش سبز مورد توجه قرار گیرد و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه گردد.البته لازم به ذکر است که این مطالعه شامل پژوهش کلی و علمی در مورد باززنده سازی پارکها می شود.