مقاله بازسازي آثار معماري در دوره تيموريان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: بازسازي آثار معماري در دوره تيموريان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازسازي
مقاله دوره تيموريان
مقاله مرمت
مقاله معماري
مقاله نوسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازسازي بناهاي دوره هاي پيشين وجهي بارز از معماري دوره تيموريان است. آغازگر اين جريان شخص تيمور بود. او مال بسياري صرف ساخت و ساز کرد و برخي بناهاي بازمانده از پيش را هم از نو ساخت. شاهرخ، پسر و جانشين تيمور، بيش از پدر به بازسازي آثار توجه کرد. در زمان او، شاهزادگان و درباريان هم براي احداث و بازسازي بناها تا حدي اختيار يافتند. پس از شاهرخ، جريان تعمير آثار همچنان تداوم يافت و ميرزا ابوالقاسم بابر و سلطان ابوسعيد در اين زمينه کوشش هايي کردند. سپس سلطان حسين بايقرا و وزيرش، علي شير نوايي، برخي از آثار پيشين را بازسازي کردند. همچنين بسياري از صاحب منصبان و حتي توانگران ناوابسته به دربار، با ساخت و سازهاي گونه گون بر شمار بناها افزودند. اگر چه از آثار بازسازي شده عهد تيموريان جز اندک نمونه هايي باقي نمانده است، روايت مورخان اين دوره کمبود آگاهي را تا حدي جبران مي کند. به نظر مي رسد اين بخش از معماري آن عصر از ديد پژوهشگران معاصر پنهان مانده است.