مقاله بازسازي مناظره ليبرال ها و جماعت گرايان بر مبناي انتقادات سندل بر ليبرال دموکراسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بازسازي مناظره ليبرال ها و جماعت گرايان بر مبناي انتقادات سندل بر ليبرال دموکراسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليبراليسم حق محور
مقاله مناظره ليبرال ها و جماعت گرايان
مقاله ليبرال دموکراسي
مقاله فرد غيرزمينه مند
مقاله بي طرفي دولت
مقاله جمهوريت گرايي روالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بوژمهراني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متفکراني چون چارلز تيلور، مايکل سندل، السدير مکينتاير و مايکل والزر که «جماعت گرا» ناميده مي شوند بر اين اعتقادند که نگرش ليبرالي به فرد به مثابه سوژه اي خود بنياد و ماهيتا انتخابگر نمي تواند شان ارتباطي و پيوندي فرد را با سنن و فرهنگ اجتماعي بدرستي فهم کند. ارايه تصويري مغشوش از نسبت فرد و جامعه باعث ضعف و نارسايي در تعريف ارزش هاي انساني نظير عدالت، آزادي، برابري و فضيلت هاي اخلاقي شده است. همچنين متفکران جماعت گرا ايده هايي نظير مفهوم خود غير زمينه مند، بي طرفي دولت، جهانشمول دانستن ارزش هاي ليبرال را مورد نقد و ارزيابي قرار داده اند؛ به عنوان نمونه، سندل ريشه زوال جمهوريت گرايي آمريکايي را در ليبراليسم رويه مند به عنوان نتيجه طبيعي چنين ايده آل هايي جستجو مي کند. در مقابل ليبرال ها هم تلاش کرده اند جواب شايسته اي ارايه کنند که منجر به بحث و نزاع آکادميک بين اين دو گروه شده است. اين مباحثات ذيل مناظره جماعت گرايان و ليبرال ها تداوم يافته است. نوشتار حاضر به بازسازي انتقادات سندل بر ليبراليسم اختصاص يافته است.