سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۳۱

نویسنده(ها):

حسن دانائی فرد –

چکیده:

تحقق چشم انداز بیست ساله کشور و اجرای اثر بخش سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی شایسته و جامعه ای بزرگ می طلبد. شکل گیری چنین دولت و جامعه ای در عصر فعلی منوط به بازسازی استراتژیک مدیریت دولتی ایران است. در این مقاله ضمن تامل بر نقاط کور تحول در اداره امور عمومی کشور در پرتو پارادایم تحول شهروند محوری ایرانی، رهنمودهایی برای بازسازی مدیریت دولتی ایران ارائه خواهد شد. پیامدهای اصلی این بازسازی در بخش نهایی مقاله مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.