سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد درودی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، زنجان
رقیه یزدانی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ، زنجان

چکیده:

دراین مقاله معادله انتقال شدت برای موج تداخلی حاصل از برهم نهی دوموج به کار می رود نقش تداخلی دردوصفحه عمودبرراستای انتشار ثبت می شود وبا حل معادله انتقال شدت تداخلی بردار گرادیان فازمیدان تداخلی به دست می اید سپس با کمک این بردار وبردار گرادیان اختلاف فاز الگوریتم جدیدی پیشنهاد می شود که با تحلیل نقش های تداخلی توزیع فازدوموج تداخل کننده مشخص می گردد.یک نمونه ازآزمایشات عددی جهت تایید اعتبار این الگوریتم برای حالت دوبعدی آورده شده است .