سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود یحیایی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهزاد قولفایی زاده – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

در این مقاله تقویت تیرهای بتنی آسیب دیده در زلزله به روش تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .برای این منظور تیرهای بتنی ساخته شد و تحت بارگذاری متناوب قرار گرفتند . دو تیر بتنی مورد آزمایش پس از خرابی بازسازی شده و مجددُا تحت بارهای متناوب قرار گرفتند .سختی و مقاومت تیر بازسازی شده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و مشاهدات آزمایشگاهی نشان داد که پیوستگی دو قسمت بتن قدیم و جدید برقرار بوده و مقاومت خمشی مقطع حدود ١٠ درصد کاهش یافته است.