سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد وزوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اپتوالکترونیک گروه فیزیک دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پیمان پیمان معلّم – استادیار گروه الکترونیک دانشکدة فنی دانشگاه اصفهان

چکیده:

چکیده : توربولانس اتمسفری پدیده ای طبیعی است که رزولوشن تصویر برداری از راه دور را به شدت محدود می کند . بدلیل تاثیر گ ذاری این اثر بر کیفیت تصاویر دریافتی مربوط به دنباله های تصویرگیری شده از میان اتمسفر توربولانسی، به یکسری بازسازی برای بهبود کیفیت داده های دریافتی نیاز داریم . مقاله حاضر به ارائه روش ی می پردازد که با استفاده از روشهای تثبیت تصویر ، بردارهای حرکت مربوط به تک تک فریم های تصویر ، نسبت به یک تصویر مرجع تخمین زده می شود . ودر طی یک فرایند با استفاده از بردارهای تخمینی، تخریب حرکت ی ناشی از توربولانس تصحیح می گردد . نتایج به دست آمده نشان می دهد که کیفیت تصاویر اصلاح شده بطور قابل ملاحظه ای بهتر از تصاویر اولیه می باشد . مطابق نتایج به دست آمده متوسط اختلاف فریم ها ی اصلاح شده از فریم مرجع، نسبت به همین معیار برای فریم های اولیه، بین ۰۶ تا ۰۸ درصد کا هش را نشان می دهد .