سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شمس ناتری – گروه مهندسی نساجی ، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این کار تحقیقاتی منحنی طیف انعکاسی نمونه های مانسل با استفاده از اطلاعات رنگی و به کمک تکنیک فازی بازسازی شده است . ابتدا به روش تجزیه اجزای اصلی (PCA) ، مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مربوط به طیف انعکاسی نمونه های مانسل محاسبه گردید. سپس به کمک سه بردار ویژه با بیشترین مقدار ویژه و با استفاده از توزیع انرژی نسبی منبع نوری و مشاهده کننده استاندارد منحنی طیف انعکاسی از روی مقادیر پارامترهای رنگی تخمین زده شد. در مرحله دوم با استفاده از ماتریس تبدیل یا ماتریس وزنی مربوط به چهار بردار ویژه اول و به کمک تکنیک فازی طیف انعکاسی از روی مقادیر پارامتر رنگی بازسازی شد. دقت بازسازی طیف انعکاسی روش فازی بهتر از روش معمولی می باشد.