سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سوده حسینی – دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بازسازی به مجموعه تبدیلاتی گفته می شود که با اعمال آن روی مدل مورد نظر، ساختار داخلی برنامه در جهت افزایش برخی از ویژگی های کیفیت آن(مانند قابلیت استفاده مجدد و قابل فهم بودن) تغییر می کند، اما رفتار برنامه تغییر نمی کند. از آنجایی که UML فاقد مفاهیم صوری است، برای اثبات درستی انواع بازسازی و بررسی سازگاری، به یک روش صوری نیاز خواهد بود. تبدیل گراف روشی است که در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله روشی برای بازسازی نمودارهای UML بر اساس گراف جریان کنترلی که مبتنی بر قوانین تبدیل گراف است ارائه می گردد. روش کار به این صورت است که متامدل UML به گراف متناظر تبدیل شده، بازسازی مورد نظر در قالب گراف جریان کنترلی نمایش داده شده و همه پیش شرط های لازم در قالب قوانین تبدیل گراف بررسی می شود. آنگاه، در صورت برقراری پیش شرط های لازم ، بازسازی صورت گرفته و گراف جدیدی ایجاد می شود. برای پیاده سازی مراحل انجام بازسازی از ابزار تبدیل گراف AGG استفاده شده است.